Välkommen till Villa Fehr

Villa Fehr är en av Nättrabys mest magnifika och ikoniska byggnader. Strax intill den ursprungliga 1800-talsvillan tar nu ett nytt bostadsområde form, bestående av ett punkthus med bostadsrätter samt tolv atriumhus. Den gamla villan ska dessutom återfå sin forna glans med ny fasad och nya lägenheter. Det centrala läget, goda kommunikationer och bibehållen trädgårdskänsla med Nättrabyån strax intill är några av områdets kvalitéer.

Effektiv byggprocess

Villa Fehr-projektet har en hög ambitionsnivå och drivs med digitala, nytänkande processer. Bland annat används en heltäckande väderskyddslösning på 28×28 meter som punkthuset byggs inuti med hjälp av traverser under tak. Ett sätt att bygga grönare och minska CO2-avtrycket från arbetsplatsen. Dessutom minskar det risk för fukt vilket möjliggör större användning av trä i byggnaden. När projektet blir mindre väderberoende reduceras även byggtiden avsevärt. I förlängningen ger processen högre kvalité på byggnaden samt säkerställer den bästa arbetsmiljön för byggarbetarna.

Tidplan

Etapp 1 – Punkthuset
Juni 2022 – Februari 2023

Etapp 2 – Atriumhusen
November 2022 – Mars 2023

Etapp 3 – Befintliga villan och ”stallet”
November 2022 – Mars 2023

Samarbetspartners

NordNest

Samarbetspartner för hållbara, digitaliserade och industriella byggprojekt i trä. Alltid med stort fokus på en god inomhusmiljö.

Site-Cover

SiteCover erbjuder väderskyddade, fabriksklassade produktionsanläggningar för byggarbetsplatser.

Rockwool

Skapar en hållbar, hälsosam och trygg tillvaro med isolermaterial anpassade för att klara brand, ljud- och fuktsäkerhet i träbyggnader.

Klara byggsystem

Genom innovativ och patenterad teknik, i kombination med industriell prefabricering, bidrar Klara Byggsystem till ett mer effektivt och hållbart byggande.

Kaiboxen

Klimatvänligt badrum som även tar hand om husets samtliga installationer med förprojekterade lösningar. Miljövänligt, snabbmonterat och ger låga driftskostnader.

Södra

Skogsindustrikoncernen som i detta projekt levererar den bärande stommen av korslimmat trä. Förmodligen med marknadens lägsta klimatavtryck. 

Reformhus

Genom att använda PIR som isolerande material producerar företaget lågenergihus utan köldbryggor. PIR ger 15% tunnare väggar med 25% bättre isolervärde än genomsnittet.

Bauder

Kombinationen av tradition och innovation har gjort företaget till den ledande tillverkaren av taksystem i Europa.

Kontakta oss